Terug naar overzicht

Stichting De Springplank

Stichting De Springplank is de regionale sportorganisatie in Twente voor mensen met een verstandelijke beperking en moeilijk lerenden.

De Springplank is een stichting, opgericht in 1998 en heeft de  sportactiviteiten overgenomen die tot die tijd onder  verantwoordelijkheid van SPD Twente en later MEE-Twente werden  uitgevoerd.

Onze doelstelling is tweeledig:

  • De leden die recreatief bij ons willen sporten willen we graag een uurtje ontspanning en beweging bieden
  • De wedstrijdsporters krijgen de gelegenheid om hun techniek te verbeteren en hun mogelijkheden te testen in wedstrijden met medesporters, regionaal, nationaal en internationaal.

Activiteiten

We hebben verschillende activiteiten waar je aan deel kan nemen:

  • Bowling
  • Fitness
  • Streetdance
  • Zwemmen

Wil je meer informatie over Stichting De Springplank? Neem dan contact op via:
Telefoon: 06-42239381 (na 17.00 uur)
E-mail: info@stichtingdespringplank.nl

Website: http://www.stichtingdespringplank.nl/
Activiteitenkalender: http://www.stichtingdespringplank.nl/acitiviteitenkalender%2018-19%20(003).pdf