Terug naar overzicht
Wat Je Niet Ziet Bestaat Niet Foto 2

Wat je niet ziet bestaat wel!  

Na een periode van verplichte Corona-rust zijn we weer volop aan de slag bij Aveleijn om de participatie van mensen met een verstandelijke beperking te bestuderen en te verbeteren. Vorige week hadden we de eerste bijeenkomst van ‘de tweede fase’. Na een periode van luisteren, onderzoeken en aanvoelen wat er speelt, brengen we nu kunstenaars met en zonder beperking bij elkaar. De kunstenaars gaan samenwerken en van elkaar leren - allereerst resulterend in een interactieve expositie eind september op het kunstenfestival Allée Rentrée in Enschede. In het begin hebben we een speelse 'handleiding' getest. Deze handleiding helpt om het eerste contact tussen mensen met en zonder beperking soepeler, lichter, diepgaander te maken.  

In de handleiding staan vragen als:  

  • wat is het eerste wat je doet als je ‘s ochtends opstaat? 
  • wat vind je lastig in het omgaan met mensen? 
  • wat zijn jullie overeenkomsten? 

We kwamen erachter dat dit soort vragen helpen om over het eerste ongemak in nieuw contact heen te stappen en elkaar veel sneller te leren kennen en begrip te hebben voor elkaars eigenaardigheden.  


Daarna gingen de kunstenaars aan de slag. Ze bestudeerden elkaars werk en onderzochten wat ze samen kunnen gaan maken voor de expositie. 

Daniëlle, één van de kunstenaars schreef over de eerste bijeenkomst: 

‘Ik ga aan de slag met Angela en zij schildert graag tijgers. ik houd van natuur, mensen en verhalen in mijn werk. We gaan elkaar uitdagen door in elkaars tekening verder te werken. Kunnen wij, die in dezelfde stad wonen maar toch in twee werelden leven, een beetje dichter bij elkaar komen? 

Vanochtend was een goed begin, wat praten, elkaars werk bekijken, taartje eten en een lolletje maken. Het was ook spannend, want onze taal is anders, ik ben van veel en gemakkelijk woorden gebruiken, voor Angela ligt dat anders. Dus ik moet goed luisteren, wat gas terugnemen en ervoor zorgen dat we dit samen doen. Maar het is zeker geen eenrichtingsverkeer. De intensiteit van haar manier van werken, de herhaling van steeds maar opnieuw een onderwerp schilderen vind ik leerzaam.’ 

 Met:  

  • Angela van Regteren 
  • Chantal Ganglbauer 
  • Robert Schepers 
  • Jasper Schütz 
  • Danielle Spoelman 
  • Aalt van der Glind 

Volg ons project met foto’s en video’s. 

Idols project 'Iedereen doet mee'

Een groep kunstenaars onderzoekt in een project bij Aveleijn in Enschede of en hoe mensen met een verstandelijke beperking mee kunnen doen in de maatschappij. Ze organiseren verschillende activiteiten waarbij ze in gesprek gaan met mensen met en zonder beperking. De verhalen en ervaringen die ze op verschillende momenten in het project delen vind je hier terug.

Lees hier mijn andere verhalen